Запази час

Моля, след създаване на час за посещение, проверете на имейла си потвърждението за дата и час! Проверете също и папката SPAM.

Запазваме си правото за промяна на първоначалния час на посещение, за което ще получите имейл или телефонно обаждане.